Komunikaty prasowe

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

Po III kwartałach 2017 roku FAST FINANCE osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł (spadek o 15,8% r/r) oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł (spadek o 4,2% r/r). Marża EBIT wyniosła 32,3% i była niewiele niższa  w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - 35,8%. Marża zysku netto wzrosła o 3,2 p.p r/r i wyniosła 25,9%.

W III kwartale Spółka FAST FINANCE podwyższyła swój kapitał własny o 11,1% do wysokości 76,0 mln zł oraz zredukowała po raz kolejny swoje zobowiązania. W konsekwencji wartość wskaźnika zadłużenia wyniosła 0,37 i była niższa o 39% od wartości osiągniętej w analogicznym okresie – 0,59. Jest to rezultat konsekwentnie prowadzonego w ciągu całego roku procesu redukcji zadłużenia.

Od rozpoczęcia kwartału do dnia publikacji raportu Spółka wykupiła, zgodnie z poszczególnymi warunkami emisji, 1 896 sztuk obligacji serii P, 932 sztuk obligacji serii M oraz 568 sztuk obligacji serii R.

W ciągu wszystkich już zakończonych kwartałów 2017 roku, dążyliśmy do redukcji zadłużenia i podnoszenia rentowności działalności firmy. Kontynuujemy nadal te założenia, w między czasie pozyskując nowych kontrahentów i nowe pakiety wierzytelności. Warunki makroekonomiczne oraz sytuacja w branży windykacyjnej są wciąż sprzyjające, co pozwala na zachowanie pozytywnych oczekiwań do przyszłych wyników finansowych – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.

Od kilku lat branża windykacyjna w Polsce intensywnie się rozwija, a wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne stale idzie w górę. Niezmiennie rośnie zadłużenie gospodarstw domowych oraz utrzymuje się tendencja sprzedaży wierzytelności masowych wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, takim jak FAST FINANCE.


 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.