Komunikaty prasowe

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

Po III kwartałach 2017 roku FAST FINANCE osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł (spadek o 15,8% r/r) oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł (spadek o 4,2% r/r). Marża EBIT wyniosła 32,3% i była niewiele niższa  w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - 35,8%. Marża zysku netto wzrosła o 3,2 p.p r/r i wyniosła 25,9%.

W III kwartale Spółka FAST FINANCE podwyższyła swój kapitał własny o 11,1% do wysokości 76,0 mln zł oraz zredukowała po raz kolejny swoje zobowiązania. W konsekwencji wartość wskaźnika zadłużenia wyniosła 0,37 i była niższa o 39% od wartości osiągniętej w analogicznym okresie – 0,59. Jest to rezultat konsekwentnie prowadzonego w ciągu całego roku procesu redukcji zadłużenia.

Od rozpoczęcia kwartału do dnia publikacji raportu Spółka wykupiła, zgodnie z poszczególnymi warunkami emisji, 1 896 sztuk obligacji serii P, 932 sztuk obligacji serii M oraz 568 sztuk obligacji serii R.

W ciągu wszystkich już zakończonych kwartałów 2017 roku, dążyliśmy do redukcji zadłużenia i podnoszenia rentowności działalności firmy. Kontynuujemy nadal te założenia, w między czasie pozyskując nowych kontrahentów i nowe pakiety wierzytelności. Warunki makroekonomiczne oraz sytuacja w branży windykacyjnej są wciąż sprzyjające, co pozwala na zachowanie pozytywnych oczekiwań do przyszłych wyników finansowych – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.

Od kilku lat branża windykacyjna w Polsce intensywnie się rozwija, a wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne stale idzie w górę. Niezmiennie rośnie zadłużenie gospodarstw domowych oraz utrzymuje się tendencja sprzedaży wierzytelności masowych wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, takim jak FAST FINANCE.


 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.