Komunikaty prasowe

Wybór audytora

17.12.2014

Kancelarii Biegłych Rewidentów „Aktywa” Sp. z o.o., decyzją Rady Nadzorczej spółki została wybrana jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego FAST FINANCE za rok 2014. Wyboru audytora dokonano na podstawie analizy złożonych ofert.

FAST FINANCE zakończyło proces scalania akcji w stosunku 4:1. Wznowienie obrotu akcjami w systemie notowań jednolitych nastąpiło 9 grudnia 2014 r. Celem scalenia akcji było przywrócenie notowań akcji FAST FINANCE w systemie notowań ciągłych.

FAST FINANCE sfinalizowało 1 grudnia 2014 r. zakup portfela wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej w wysokości 2,5 mln zł. Portfel został zakupiony w drodze przetargu organizowanego przez bank.

W najbliższą środę 26 listopada 2014 r. o godzinie 12:00 odbędzie się czat z prezesem zarządu FAST FINANCE S.A., panem Jackiem Daroszewskim.

W 2014 r. Fast Finance obchodzi dziesięciolecie działalności. Miniona dekada stała pod znakiem dynamicznego rozwoju i wielu biznesowych osiągnięć.

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Emitent nie będzie stosował w sposób trwały oraz w pełnym zakresie wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2013 r. roku o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Oddziału Spółki).

Dzisiaj gościem TVN CNBC Biznes był Jacek Daroszewski Prezes Zarządu Fast Finance. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym w serwisie internetowym TVN CNBC Biznes.

Dzisiaj gościem programu Dzień na Rynkach w TVN CNBC Biznes był Jacek Daroszewski Prezes Zarządu Fast Finance.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2012 r. roku o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Oddziału Spółki).

.