Komunikaty prasowe

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, że 13 grudnia 2010 roku przyjął do stosowania zasady ustalone Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Zarząd spółki poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadznia na dzień 27 października 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie oddziału spółki ul.Ostrowskiego 30 we Wrocławiu.

Zarząd spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie oddziału spółki ul.Ostrowskiego 30 we Wrocławiu.

W dniu przeniesienia notowań akcji na GPW o szczegółach debiutu i planach rozwoju spółki w programie "Rynki Dnia" z Prezesem Jackiem Daroszewskim rozmawiał Mikołaj Kunica.

Fast Finance na GPW

30.03.2010

Spółka Fast Finance S.A. zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu dzisiejszym gościem Rafał Hirscha w programie „Rynki Dnia” był prezes spółki Fast Finance.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1 061 125,01 zł.

Fast Finance planuje przeniesienie notować swoich akcji z New Connect na rynek regulowany GPW.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. informuje, że w dniu 30.09.2008 r. podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 32.025.000 zł.

Fast Finance składa do sądu wniosek o przekształcenie w spółkę akcyjną…

.