• Co nas wyróżnia

    O spółce

  • FAST FINANCE po III kwartale 2016 roku

    Komunikaty prasowe

  • FAST FINANCE na rynku kapitałowym

    Materiały inwestorskie

Wspólnie wypracujmy rozwiązanie, które pomoże Państwu wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań.

Aktywnie uczestniczymy w obrocie pakietami wierzytelności.

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE po III kwartale 2016 roku

10.11.2016

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2016 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 19,2 mln zł oraz wynik netto w wysokości 6,2 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na stabilnym, niskim poziomie – 0,59x.

FAST FINANCE wykupiła obligacje serii F

31.10.2016

W dniu 31 października 2016 r. spółka FAST FINANCE dokonała umorzenia obligacji serii F. Wszystkie środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji i naliczonych odsetek zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

FAST FINANCE podsumowuje I półrocze 2016 roku

11.08.2016

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. Spółka zakończyła okres sprawozdawczy skonsolidowanymi przychodami na poziomie 13,2 mln zł, wynikiem netto w wysokości 4,1 mln zł oraz wzrostem wskaźników rentowności. Marża operacyjna EBIT osiągnęła wysokość 50,8%, a rentowność netto 31,3%. I półrocze br. to również kolejny okres, w którym FAST FINANCE zmniejszyła istotnie swoje zadłużenie.

Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego, a perspektywy rynku wierzytelności

14.07.2016

Zmiany regulacyjne w sektorze bankowym są już widoczne na rynku wierzytelności. Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wprowadzenie podatku od aktywów skłaniają banki do wzmożonej sprzedaży portfeli wierzytelności wyspecjalizowanym podmiotom. Rosnąca wartość niespłacanych zobowiązań i liczba dłużników wpływają na wzrost rynku windykowanych wierzytelności.

.