Transakcje członków władz

Data transakcji Osoba mająca dostęp
do informacji poufnych
Rodzaj transakcji Kurs akcji Liczba sztuk Raport
2012-11-26 Brak danych Kupno 0,38 zł 1000 RB 8/2013
2011-07-27 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 4408 RB 17/2011
2011-07-27 Jacek Daroszewski Kupno 0,61 zł 600 RB 17/2011
2011-07-25 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 4325 RB 16/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Kupno 0,57 zł 9000 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 2500 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 7200 RB 15/2011
2011-07-20 Jacek Daroszewski Kupno 0,58 zł 4200 RB 14/2011
2010-09-06 brak danych Kupno 0,83 zł 12000 RB 2/2011
2010-09-20 brak danych Sprzedaż 1,00 zł 6290 RB 3/2011
2010-09-20 brak danych Sprzedaż 1,00 zł 6210 RB 3/2011
2010-09-08 brak danych Kupno 0,84 zł 6290 RB 3/2011
2010-09-08 brak danych Kupno 0,84 zł 6210 RB 3/2011
2010-07-23 brak danych Sprzedaż 1,07 zł 15000 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,78 zł 11390 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,77 zł 27378 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,75 zł 13232 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,76 zł 3000 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,82 zł 18200 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,81 zł 35000 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,80 zł 20000 RB 3/2011
2010-04-12 brak danych Sprzedaż 0,81 zł 1500 RB 3/2011
2010-04-12 brak danych Sprzedaż 0,82 zł 10000 RB 3/2011
2010-04-09 brak danych Kupno 0,85 zł 10000 RB 3/2011
2010-03-29 brak danych Sprzedaż 1,16 zł 7500 RB 3/2011
2010-03-29 brak danych Sprzedaż 1,15 zł 32500 RB 3/2011

2010-05-18

brak danych Sprzedaż 0,70 zł 3044863 RB 7/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,75 zł 13232 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,76 zł 3000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,77 zł 27378 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,78 zł 11390 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,80 zł 20000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,81 zł 35000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,82 zł 19200 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sprzedaż 0,82 zł 10000 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sprzedaż 0,81 zł 1500 RB 3/2010
2010-04-09 Roman Mielnik Kupno 0,85 zł 10000 RB 3/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sprzedaż 1,16 zł 7500 RB 2/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sprzedaż 1,15 zł 32500 RB 2/2010
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,42 zł 14000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,41 zł 60000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,39 zł 10000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,38 zł 100000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,37 zł 200000 RB ASO 7/2009
2009-06-25 brak danych Kupno 0,31 zł 7500 RB ASO 6/2009
2009-06-25 brak danych Kupno 0,30 zł 22000 RB ASO 6/2009
2009-06-24 brak danych Kupno 0,31 zł 47509 RB ASO 6/2009
2009-06-23 brak danych Kupno 0,31 zł 400 RB ASO 6/2009
2009-06-22 brak danych Kupno 0,31 zł 100 RB ASO 6/2009
2009-06-18 brak danych Kupno 0,33 zł 11900 RB ASO 6/2009
2009-06-15 brak danych Kupno 0,31 zł 6550 RB ASO 6/2009
2009-06-05 brak danych Kupno 0,33 zł 20000 RB ASO 6/2009
 2009-04-24 brak danych Kupno 0,39 zł 200000 RB ASO 3/2009
 2009-04-09 brak danych Kupno 0,36 zł  12000  RB ASO 2/2009
 2009-03-19 brak danych Kupno 0,31 zł  5440  RB ASO 2/2009
 2009-03-12 brak danych Kupno 0,35 zł  9000  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 brak danych Kupno 0,35 zł  9100  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 brak danych Kupno 0,36 zł  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-10 brak danych Kupno 0,36 zł  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 brak danych Kupno 0,36 zł  11100  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 brak danych Kupno 0,35 zł  8900  RB ASO 2/2009
 2009-03-03 brak danych Kupno 0,29 zł  4940  RB ASO 1/2009
2009-03-03 brak danych Kupno

0,31 zł

40000 RB ASO 1/2009
 2009-02-26 brak danych Kupno 0,30 zł 20000  RB ASO 1/2009
 2009-02-26 brak danych Kupno 0,31 zł 10000 RB ASO 1/2009
 2009-02-25 brak danych Kupno 0,31 zł  24550  RB ASO 1/2009

 

 Pobierz plik Transakcje członków władz

       Sprawdź aktualny Akcjonariat

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.