Historia

Data Wydarzenie
2016 Rozpoczęcie wdrożenia nowego modelu współpracy z zagranicznym inwestorem
2015 Łączna wartość wyemitowanych obligacji istotnie przekroczyła kwotę 100 mln zł
2014 Scalenie akcji (4:1)
Jubileusz 10-lecia działalności FAST FINANCE
2012

Debiut obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst

2011 Utworzenie Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
2010 Emisja pierwszej serii obligacji korporacyjnych
Przeniesienie notowań akcji spółki na rynek regulowany GPW
Przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
2008 Debiut na rynku NewConnect
Przekształcenie Fast Finance Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
2004 Jacek Daroszewski oraz Jacek Krzemiński zakładają FAST FINANCE Sp. z o.o.

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.